گوره.پدافند نیروی هوایی http://goreh63.mihanblog.com 2020-08-01T08:58:45+01:00 text/html 2017-06-13T07:11:27+01:00 goreh63.mihanblog.com آرش موسوی گوره.عكس های دوران خدمت سربازی http://goreh63.mihanblog.com/post/2 <div align="center"><img src="http://images.persianblog.ir/984654_Oc7c6vHM.jpg" alt="گوره.عكس های دوران خدمت سربازی1/گوره.پدافند نیروی هوایی" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" border="0"><br><br><img src="http://images.persianblog.ir/984654_PBw6y2J7.jpg" alt="گوره.عكس های دوران خدمت سربازی2/گوره.پدافند نیروی هوایی" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="404" border="0" width="240"><br><br><img src="http://images.persianblog.ir/984654_ywUpWVlr.jpg" alt="گوره.عكس های دوران خدمت سربازی3/گوره.پدافند نیروی هوایی" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="249" border="0" width="378"><br><br><br><font color="#FF0000"></font></div> text/html 2017-06-13T06:16:42+01:00 goreh63.mihanblog.com آرش موسوی گوره.سنگر سربازان نیروی هوایی http://goreh63.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><img src="http://www.mindexcenter.ir/sites/default/files/styles/large/public/product/images/23%20mm%20Twin%20Barrel%20Anti%20-%20Aircraft%20Machine%20Gun%201.jpg?itok=OCEGzTUF" alt="توپ23میلیمتری/گوره.پدافند نیروی هوایی" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" border="0"><br><br><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #ff0000;">خاطراتی از یک سرباز نیروی هوایی</span></font> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">درست32سال قبل یعنی سال1364 سرباز نیروی هوایی بوشهر بودم.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">در نزدیکی شهر گناوه روستایی بود بنام شول که منطقه ی نفتی گوره در آن قرار داشت.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">این منطقه که از نظر ژئوپلیتیکی اهمیت ویژه ای داشت،همواره مورد تهاجم هواپیماهای</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;"> عراقی قرار میگرفت.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">درآن سالهای جنگ و خون ، بهمراه عده ای از همسنگران ،بعنوان سربازان </span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">پدافند هوایی <span style="color: #000000;">از پایگاه هوایی بوشهر به گوره اعزام شدیم.</span><br></span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">خاطرات تلخ و شیرینی را بعنوان یک سرباز در آنجا تجربه کردم و اکنون بعداز32سال،</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">حسرت ازدست دادن دوستانی را می خورم که شاید دیگر هرگز نتوانم آنها ببینم.<br></span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">با اندیشه ی همین خاطرات،یکروز در یکی از شبکه های اجتمائی نام یکی از</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;"> همسنگری های آن زمانم را جستجوکردم.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">به همراه اسم،تعداد زیادی عکس در روی مانیتور کامپیوتر به نمایش در آمد.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">خوب که نگاه کردم ،از میان عکس ها ،یکی شان با تصور ذهنی ام</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">از آن دوست قدیمی همخوانی داشت.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">&nbsp; پیامی برایش فرستادم که نتیجه ی این پیام ، یافتن دوباره ی دوست و </span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;">همسنگر قدیمی ام بهرام فرهمند بود.</span></p><p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">لطفاً</font></b></span></p><p style="text-align: right;">اگر&nbsp; بصورت تصادفی به این صفحه مراجعه کردید،این وبلاگ را بدوستان خود</p> <p style="text-align: right;">معرفی کنید.</p><p style="text-align: right;"><font color="#FF0000">مخاطبین این وبلاگ سربازان نیروی هوایی هستند</font></p><p style="text-align: right;"><font color="#FF0000">كه در سال&nbsp; 63 در یكی از این مناطق خدمت كرده اند:</font></p><p style="text-align: right;"><font color="#993399">1-</font>دوره آموزشی در پایگاه هفتم شكاری شیراز.بعنوان سرباز.درجه دار یا مسئول آموزش<br></p><p style="text-align: right;"><font color="#993399">2-</font>خدمت&nbsp; سربازی یادرجه داری در رسته ی پدافند یا گروهان پاسداری در پایگاه <br></p><p style="text-align: right;">ششم شكاری بوشهر.</p><p style="text-align: right;"><font color="#CC33CC">3-</font>خدمت سربازی یا درجه داری وظیفه یا كادر در رسته ی پدافند</p><p style="text-align: right;">توپهای 23میلیمتر یا اورلیكن در منطقه ی نفتی گوره.</p><p style="text-align: right;">...............</p><p style="text-align: right;"><font color="#FF0000"><b>شما میتوانید</b></font> با ارسال خاطرات یا معرفی خود در بخش نظرات <br></p><p style="text-align: right;">ما را در بهترشدن محتوای وبلاگ و یافتن دوستان قدیمی یاری نمایید.</p><p style="text-align: right;"><b><font color="#FF0000">شما میتوانید</font></b> عكس های خدمت سربازی را آپلود و لینك آنرا به نشانی زیر</p><p style="text-align: right;">برای ما ارسال كنید تا در اسرع وقت بنام شما در این وبلاگ ثبت شوند.</p><p style="text-align: right;">آدرس پستی اینجانب جهت دریافت عكس ضمیمه یا لینك عكس ها<br></p><p style="text-align: right;"><font color="#FF0000">rm34470@yahoo.com</font><br></p><div align="center"><img src="https://img2.brain4.photobox.com/35092160697350dbf9f43d3a785308b20496d8d5ac4e04686fd483a961fec100742ff3c4.jpg" alt="بهرام فرهمند-از دوستان قدیمی/گوره.پدافند نیروی هوایی" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" border="0"><br><p style="text-align: right;" align="right"><font color="#FF0000">آقای فرهمند بعد از اتمام خدمت سربازی به آریزونای امریکا رفت و اکنون با خانواده ی</font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="text-align: right;" align="right"><font color="#FF0000"> گرامی شان در آنجا زندگی می کنند.</font></p><p style="text-align: right;" align="center"><font color="#FF0000"><br></font></p><p style="text-align: right;" align="center"><font color="#FF0000"><br></font></p></div><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong><span style="font-size: medium;">*******</span></strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">در جستجوی دوستان زیر:</span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><br>استواریکم فراهانی<span style="color: #0000ff;">(</span>فرمانده آتشبار23 در پایگاه هوایی بوشهر<span style="color: #0000ff;">)</span></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#FF0000">درجه داران مامور در گوره</font><br></span></strong></font></p> <p style="text-align: center;">استوار یزدان پناه<span style="color: #ff0000;">.</span>گروهبانیکم مهمی<span style="color: #ff0000;">.</span>گروهبان3 وظیفه رضا چناری</p> <p style="text-align: center;">گروهبان دو یا سه وظیفه حسین دماوندی</p> <p style="text-align: center;">گروهبان 3 وظیفه سیدعیسی موسوی از اهواز</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">سربازان گوره:</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;">عباس خانی<span style="color: #ff0000;">.<font color="#000000">سعید شمس</font>.<font color="#000000">مجید اسلامی</font>.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><font color="#000000">غلامعباس حداد</font><font color="#000099">(</font><font color="#000000">فرهاد</font><font color="#000099">)</font>.<font color="#000000">عادل محشری از تهران</font></span><br></p><p style="text-align: center;">کرم اللهی<span style="color: #ff0000;">.</span>میرزایی از باغملك<br></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"></span>روزبه کیان ارثی و قربان شاه محمدی از مسجدسلیمان</p> <p style="text-align: center;">نجم طاهری از شادگان</p><p style="text-align: center;">*************</p><p style="text-align: center;">تبلیغات<br><a href="http://www.zipsms.ir">پنل اس ام اس</a>&nbsp; </p> <p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">ادامه مطالب</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><img src=" data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxASEBEREA0PEBAQFRIQFhAQDxAQFRUSFRYWFhUTFRYYHSggGBolHRUVIjIhJSkrLi8uFx8zOTMsNygwLisBCgoKDg0OGxAQGy4iHyYwLS8vNy4tLS0tLi4vLS0tNS0tLS0tLS0tLTItLS0tLS0tLS0tLS0tLSstLS0tKy0tLf/AABEIAMwAzAMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAABwIDBAUGAQj/xABEEAACAQICBgYGBAwHAQAAAAAAAQIDEQQhBQYSMUFRBxMyYXGRIkJSgaGxYsHR4RQXIzNTY4KSk6LC0iQ0coOy8PEl/8QAGgEBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAQFAQIGA//EAC8RAQACAQIEAwcFAAMAAAAAAAABAgMEEQUSMWEhIkEVIzJxgaGxEzNRkdFD4fD/2gAMAwEAAhEDEQA/AJxAAAAAAAAAAAAAAAAAAFO1yzAZ+HxAbPewGz4gG2u9AepgegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbAo2uXmA2eeYFQAC3XrwgrznGC5ykorzZtWs2naI3a2vWsb2nZTh8XTnfq6tOdt+xOMreNhalq/FGzFclLfDMSvGrdbi7StzzAugAAAAAAAAAAAAAAAAACmUvMDxLn5AVAU1KkYpylJRis3KTSSXe2ZiJmdoYmYiN5crpfXzC0rqlfETXsPZh+8/qTJ+HhuW/jbywrM/FsOPwr5p+39uP0lrxjat1GcaMeVNZ/vPMs8fD8NOsb/ADVGbiue/Tw+Tnq9ec3tTnKcvanJyfmyZWsVjaI2V1r2vO9p3l02pGhMVKvSrwjKlSg7upK8VKPGMV61/Ig67UYoxzSfGVnw3S5pyRkjwj8pXOedSx60/TguOb92QGSAAAAAAAAAAAAAAAAAUSlwXmASA9A5bWLXahh7wpWr1llZP0Iv6Ul8l8Cfp9BfL428IVmr4njw+FfNb7I40xp7EYp3rVW471CPowXhH7S7w6fHijyx/rns+ry5588/41tz2RnsU20km28klm2+SG7MRvO0JP1R1MhSjGtiYqdZpNU5WcafiuMii1evteeXH4R+XS6HhtccRfJG9vx/27IrFupqVFFNyaSXFgYmDbnN1GrLdFdwGeAAAAAAAAAAAAAAAAtylfJe9gepAW8TiIU4SqVJqEIK7lJ2SRtWs2nlr4y1vetI5rTtCMNadd6lfapYdulQ3Oe6c/7V3f8AheaXQVx+a/jP2hzms4nbJvTH4V+8uPuWSpLhguB2/RroTrKjxVRXhSezBPjU4y9y+L7ir4lqOWv6cdZ6/JdcJ0vNb9W3SOnzSYUbomFjcfsPZjHbqPhwXiwLNLBzqNSrO9s1FZRXuA2kIJKyAqAAAAAAAAAAAAAAAt1JcFvYHkVYC1jMVClTlUqTUIQV3J/93m1KWvaK16tL3rSs2tO0Ig1r1nqYybSvDDxfoU+f0p838jotLpK4a93La3W2z22jwr6OfuS0EuAuB7FNtJJtvJJcXyG7MRvOydNXtHLD4ajRW+MU5PnN5yfm2ctqMv6uSbOy02GMWKtP/bszEVdiLly4c3wR4vdY0dhbLblnKWbfewM8AAAAAAAAAAAAAAAB5OVlcC1BcXvYHrds27JZ3AiLXnWd4qq6VKX+GpvK3ryW+b7uXmdBotLGKvNb4p+zmeIayc1uSvwx93LXJ6sLgLgLgbvUzB9djqEGrpS6x+EFtfNIjay/JhtKZoMfPnrCbDmXWsPF+lOEOHbfyX1gZ8VYD0AAAAAAAAAAAAAAABYqO7twWYFQHEdJWsHVU/wWnK1Ssrza3xp8u5y+RZ8O0/Nb9S3SOnzVPE9VyV/Tr1nr8kXXLtzxcBcBcBcDuOijDXxNap+jpqK8ZyWflF+ZWcUvtjiv8z+Fvwim+S1v4j8pQKR0DHw6vVm+Vl5AZoAAAAAAAAAAAAAAACmpKybAsU93e8wLeNxUKVOdWbtCnFzb7kjalJvaKx1lpe8UrNp6QgjS2kJ4ivUrT7VSTfgtyXuVkdRixxjpFY9HI5ss5bzefViXPR5FwFwFwFwJN6JqNqFedu1UjG/co/eUvFLeesdnQcIrtjtPd3hVrZawC7T5yfzAywAAAAAAAAAAAAAAAFjEvdHm/gAA4fpT0psYeGHi8672pf6Ifa7eRZcNxb3m8+ir4pm5ccUj1RZcu3PlwFwFwFwFwJc6LoWwLftVZvysvqKHiU+++jo+GR7j6uubICxU6PXoIDKAAAAAAAAAAAAAAAAYs3eb7l8wKgIW6Qcf1uPq2d40tmjH9nN/zOR0OhpyYY7+LmuIX5889vBzlyYglwFwFwFwFwJi6NF/86n3zq/8jn+Ifvz9HScO/Yj6uok8n4MhJ6rA9hAZAAAAAAAAAAAAAAAHjAw6b3vm2Ar1VGMpPJRi5NvklczEbzsxM7Ru+esTXdSc5vfOUpvjm3c6qtYrEQ5G9ua02lbubNS4C4C4C4C4Ew9GMr6Ph3VKq/muUHEP3p+UOi4d+xH1dXLcyCnqsD2EBkAAAAAAAAAAAAAA8bAoq1FZ5gYtHsoDV64V9jAYuX6qcf3/AEf6j30sb5qx3R9VO2G3yQRc6Vy5cBcBcBcBcBcCWuiirfBzjfs1ZfFJlHxKPexPZf8ADZ91t3doV6we4Ka2bX3Blkba5gVXAAAAAAAAAAKZysgLEqjfcBQAAAcz0kTto2t3ypR9zmiZoY9/H1Q9dPuJQtcv3OlwFwFwFwFwFwJH6IMV/maV16lRfGL/AKfMquJ1+Gy34Xb4qpIKlbgAD1MC7Tq8GBeAAAAAAAAxa87ytyAoA0ml9bcDhpuFbEflFvhCEqkl42yRIx6XLkjeseCPk1WLHO1p8Wsl0j6P9qu/9lr5s9vZ+bt/bx9oYe6n8ZGj/wBf/C+8ez83Y9oYe7Ra666YTFYSVGj1u3KUJelDZVou7zuSdJo8mLJzWRtXq8eTHy1R5ctFSXAXAXAXAXAXA3upenI4PFKrNSdOUJU5qKTdnZqy8UiNqsM5cfLHVK0maMWTmnokH8ZWA9nEfw4/aVns7L2WntHF3Pxl4D2cR/Dj/cPZ2Xse0cXdXT6SNHve68fGlf5MxPD83b+2Y4hhn+XTaO0hSr01Vo1FUpy3SV1nxTTzT7iJfHak8to2lLpet681Z8GRLcaN2XRleKYFYAAAAAANfOX5SS5q/kBVcCGOkXQ06GLnVs3SxDdSM+Un2oPvXyZfaLNF8cV9YUOuwzTJzekuVuTEIuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuB7FNtJJtvJJZtt7kh0IjdOepOiJYXB06dT85K9Sa9mUvV9ysc9qssZMkzHR0elxTjxRWerdznZN8lcjPdk4LsIMr4AAAAAANfpKDVpxV3Heua4oDynUUkmtzAxNMaLpYmjOjWjeMlk+MZcJRfBo9MWS2O3NV55MdcleWyDdY9B1cHWdKqrrtQmt04cGu/muB0GHNXLXmhz+fBbFbaWruezxLgLgLgLgLgLgLgLgLgLgLgSn0d6n9Wo4vEw/KNXpU5LsJ7pyXtclwKfW6vm93Tp6rjRaXl89uvokC5WrJj1p7UlTj4yfJcgNrTjZJAVAAAAAAApnG6swNPVi6Mv1ct/0XzAykwNXrFoOljKEqVVZ74VEs4T4SX1rie2HNbFbmh5ZsVcteWUG6a0VVwtaVGtG0o5prdKL3Si+KZ0GLLXJXmqoMuK2O3LLBuejzLgLgLgLgLgLgLgLgLg2SP0danbWzjMVC8e1RpSW/lUkuXJe8q9bq9vd0+v8Ai00el/5L/RJpUrRYxNdq0Y5zluXLvYGVo/CbKu85PNt8wM0AAAAAAAABbrUlJWaA09nRlsv829z9l/YBlhhpNbNXKeNouErRqxu6dW2cZcnzi+KJGnzzhtvHT1eOfBXLXaeqDtJYGrQqzo1obFSDs18mnxT5l9S9b15q9FFfHNLctmNc3aFwFwFwFwFwFwFwO76PdTuvaxWJh/h45wptfnZLi/oL4+BX6zV8nkp1/Cw0ml5vPfolpFMtlnE19lZK8nkl9fgGV7R+Dt6c85vNsDYgAAAAAAAAAACziaCmmmgNTBulLYl2X2Zcu5gZRlhzeumq0MbSvFRjiaa/J1Hlfj1cn7L+DZJ02onDbsj6jTxlr3Qli8POlOVOpBwnBuMovemi9raLRvCktWaztKzcywXAXAXAXAXA7HUHVB4uarVo2wsHu3OrJeqvo837iFq9V+nHLXr+EzS6bnnmt0TLTgopRilGMUkopWSS3JLgilnx8ZXEeCjEVlFX3t5Jc2YFej8G2+sqZyfwXJBlswAAAAAAAAAAAAAY+LwynFpoDV0puEurn+zJ8e594GSGHI6+6oxxkHVpJLFU1k93WRXqSfPk/cTNLqZxTtPT8Iup08ZI3jqherCUZOMouMotxcWrNNb0y7iYmN4U81mJ2lTcywXAXAXA6jUfVSeNq7U7xw1N+nPc5P8ARx7+b4Ii6rUxijaOqVptPOSd56Jsw1CFOEadOChCCUYxirJJbkijtM2neVzEREbQ9rVVFXflzfJGoYDCOT6ypv4LglyDLapAegAAAAAAAAAAAAAAYuOwinFriBrqFVp9XPtLc/aX2gZAYcL0h6m/hMZYnDxSxMVecFl1sV/Wl52sT9JquTyW6fhD1Om5/NXqh93Ts1ZrJp5WfIuFVsXAXA3+p+rVTHVtlXjRhZ1KvJezHnJ/eR9RnjFXv6PfBgnJbsnPR+Cp0KUKNGChTpqyivi3zb3tlHe1rzzW6rmtYrG0LtSoopt7kaMqcHhpVJbc1ZerHl94ZbeKsB6AAAAAAAAAAAAAAAAAYWkMGprk1mn3gYNCs77E8pr4rmgL9ww4HX3UX8IcsThIqNffOluVX6S5T+ZYaXV8nkv0/CHqNNz+avVElenKEnCcXCcXZxktlp8mmW0TExvCsmsxO0t/qnqnXx004p08On6VeSyy3qHtSI+fU1xR3e+HT2yT2TdojRlLDUY0aMNmEPNvjKT4tlJkyWvbmstqUikbQy5zSTbySNGy1haDqyUpK0Fuj9b7wy3EI2VkBUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBpDBbS2o5SWaaAwqFe72ZZTXDn3oywvgY+JwFCo06uHo1GtzqUoTfm0bRe1ek7MTWJ6wvxikkkkkskkrJLkkask5pK7dkuIFmhSlWldq1Nblz72YZbqnBJWQFQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGDjsBGavufBoDWyqVKeU4OaXrLf70B7HHwfFruasGHn4dfKEJy91kGV7D4GdRqVXdwityA29OmkrJAVgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFMoJ70BYnhIeygLlOhFbkBdAAAAAAAAAAAAAB//Z" alt="ادامه مطلب/گوره.پدافند نیروی هوایی" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" border="0"></p></div>